Vodstvo stranke

Predsednik: Andrej Magajna
andrej.magajna@gmail.com; GSM: 041/ 691 619

Podpredsednik: Vladimir Obrovnik

Predsednik programskega sveta stranke: Žiga Šorli
ziga.sorli@gmail.com; GSM: 041/428 645