Vodstvo stranke

Predsednik: Andrej Magajna
andrej.magajna@gmail.com; GSM: 041/ 691 619

Podpredsednik: Vladimir Obrovnik