Vodstvo stranke

Predsednik: Andrej Magajna
andrej.magajna@gmail.com; GSM: 041/ 691 619

Podpredsednik: Vladimir Obrovnik, dipl eoc

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>   <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ANDREJ MAGAJNA – osnovna POLITIČNA BIOGRAFIJA in življenjepis

(samopredstavitev)

Rojen:  4. maja 1952  v  Ljubljani (KS Prule);  v družini še z dvema starejšima bratoma;

Sedaj živi v Marlesovi hiši na LJ Barju

Ima samostojne odrasle 3 otroke in štiri vnuke.

Oče prof. Božidar Magajna, aktivist OF in med okupacijo soustanovitelj radia Kričač.

Oče je bil polbratranec pisatelja in psihiatra dr. Bogomirja Magajne, doma iz juga Krasa – Vremska dolina,  od koder izhaja rod Magajna

– Po verskem prepričanju kristjan in tako kot drugi  člani rodbine, nikoli v Partiji

Izobrazba:

Po končani gimnaziji najprej študiral čisto filozofijo na FF, kjer pa nisem diplomiral. V sredi tretjega letnika se vzporedno vpisal in kasneje diplomiral na Višji šoli za socialno delo.

– opravil strokovne izpite iz socialnega skrbstva in strokovni izpit iz aktivne politike zaposlovanja

– Od leta 2012 upokojen.

Polovico delovne dobe kot šolski svetovalni delavec, polovico dobe pa kot vodja kadrovske agencije. Bil profesionalni poslanec v dveh skrajšanih mandatih

Politična aktivnost:

¶ V času pred letom 1990 ukvarjal s sindikalno dejavnostjo; ( na nivoju temeljne organizacije in občinski ravni)

¶ Že v prejšnjem sistemu aktiven na področju reforme volilne zakonodaje. Svoje zagovarjanje odprtih kadrovskih list, strokovno obeležil v številnih člankih in prispevkih

¶ V času tranzicijskega prehoda bil član delovne skupine pri RK SZDL za pripravo prvih strankarskih volitev,  ki je vključevala predstavnike tedanjih družbeno političnih organizacij in novo nastale stranke.

¶ Leto 1989 – soustanovitelj Socilademokratske zveze Slovenije (SDZS/SDSS – predhodnica zdajšnje SDS). Javni iniciativni odbor ustanovljen – leto dni po Tomšičevi najavi v Litostroju – na Kersnikovi 4 v Ljubljani (objava 9. december 1988 v tedniku Mladina). Odbor sestavljali France Tomšič, Andrej Magajna in Gorazd Drevenšek.

Ta politična organizacija se je prva deklarirala kot neodvisna politična stranka, ki ne priznava vodilne vloge Zveze komunistov in bi delovala v okviru SZDL le kot enakopravna politična  stranka.

Poslanski mandati:

¶ 1990 – 1992 – delegat prve večstrankarske skupščine,  izvoljen na listi SDSS  v družbenopolitični zbor

Bil tudi prvi vodja poslanske skupine SDSS (današnje SDS) v obdobju 1990-91 in v začetku tudi podpredsednik stranke.

– v tem mandatu bil tudi član (»osamosvojiteljske«) skupščinske Komisije za ustavna vprašanja RS

– V mandatu 2008-11 pa je bil izvoljen v parlament na listi SD Boruta Pahorja – kot njen zunanji član.

Opomba: 

Oktobra 2010 je izstopil iz poslanke skupine SD in se priključil skupini neodvisnih poslancev.

November 2010 (3. 11. 2010 / sedaj je bila ravno 10 letnica dogodka) pa je znan po hišni preiskavi, ko so policisti stopili v hišo in odnesli vse družinske računalnike. Postopek proti njemu je trajal kar več let in na glavni obravnavi spomladi 2017 gladko padel, saj tožilec ni predložil verodostojnih dokazov. (»izguba« računalnikov oz. diskov). Mesec pred tem dogodkom je prejemal« in doživljal pritiske v zvezi z glasovanjem o zakonu o RTV.

* Opomba: Drugi aspekti preiskave – spodaj pod črto  <<<<< >>>>>

¶ Član ožjega predsedstva DEMOS-a. Formalno predlagal ime in kratico demokratične opozicije Slovenije (Demos)

¶ Soustanovitelj in glavni tajnik Stranke krščanskih socialistov, ki je bila registrirana od 1992 do 1995. Po letu 1995 aktivni član Krščansko socialnega gibanja in njegov koordinator.

¶ Leta 1991 soustanovitelj Sindikata nezaposlenih in socialno ogroženih Slovenije, ki mu je predsedoval do let 1995. ¶ 1995 – Soustanovitelj in predsednik Društva za nezaposlene Slovenije – do leta 2007 ¶

¶ 2008 – 2011 Poslanec Državnega zbora 

Opomba: kar je že opisano zgoraj !

 ¶ Ustanovitelj in predsedujoči Koordinaciji neparlamentarnih strank in list (KNSL) – za spremembo volilne zakonodaje. Član preteklih vladanih in različnih delovnih skupin na področju volilne zakonodaje.

¶ Soustanovitelj ( leta2008) in predsednik stranke Krščanskih socialistov Slovenije, ki se je leta 2014 preimenovala v »Krekove socialiste«; 2018 pa v »Nove socialdemokrate«;  od aprila 2021 pa nekoliko modificirana v »Nova socialdemokracija«

Strokovna področja delovanja:

–  socialna politika;

 – aktivna politika zaposlovanja

–  volilna zakonodaja

Publiciranje: 

Nekaj (teoretsko obarvanih) člankov: tedenska kolumna v Mladini (volilni praktikum); v  Teoriji in praksi, Sodobnosti, Novi reviji;

Zadnja leta pa prispevki v internetnih čssopisih: največ v Casniku.si,

in posamezni prispevki v Slovenec.org,  Domovina.je, spletna Nova24.TV

Priprava knjige:   »Novi razred« – po tranziciji ( aluzija na Milovana Đilasa)

Najljubši citati:

“Hic Rhodus, hic salta” : Tu je Rodos, tu skoči.

Grški filozof Ezop je naduteža, ki se je hvalil, da mi je vse dosegljivo utišal z  rekom v pomenu: Vidiš, tam je otok Rodos,  pa preskoči in  se dokaži.

In še svetopisemski: ” Komur je dano – bo razumel “

Umetnost:

– slikarstvo  (a le kot uporabnik , »konzument« oz. obožujem slikarje in njihova dela)

Športne aktivnosti:

– Judo  (v mladosti)

– Pohodništvo  (še sedaj, bolj ob morju oz. obalnem pasu)

– Ribolov  ( Pri 17 letih sem bil mladinski republiški prvak v lovu rib)

In kaj načrtujem:

Kot že okvirno navedeno v poglavju Publiciranje pisanje knjige: Neke vrste recenzijo in sploh aluzijo na Đilasov Novi razreda  (delovni naziv: »Novi razred II.«, oziroma »Novi razred« po tranziciji) ,  

v kateri bom pokazal kako so te povojne anomalije odtujene oblasti pravzaprav aktualne še danes;  posebno po zmagi “pragmatičnega krila” znotraj slovenske Partije tam okoli leta 1986.