Program stranke

Zavedajoč se zgodovinske odgovornosti pred slovenskim narodom in državljani, zaradi izdanih osamosvojitvenih pričakovanj, vladavine korumpiranih elit in uničevanja slovenske prihodnosti, sprejemamo to Programsko deklaracijo kot zavezo resne, odgovorne in državotvorne stranke NOVI SOCIALNI DEMOKRATI (NSD).

Izhajamo iz vrednot osamosvojitvene vojne, krščanskih vrednot, kakor jih razlaga papež Frančišek, vrednot evropske socialne demokracije in krščansko-socialnega gibanja, ki sta se odmaknila od komunističnega avtoritarizma v smer človekovih in socialnih pravic. Slovenija je lahko ponosna na bogato socialno gibanje in teoretsko izročilo, ki so ga v naš prostor vnesli, dr. Etbin Kristan, Albin Prepeluh in še posebej dr. Janez Evangelist Krek, Andrej Gosar in drugi krščansko-socialno in social-demokratsko usmerjeni posamezniki.

Zavedamo se, da smo v službi ljudstva, ki ima v Sloveniji oblast. Ta oblast je bila ljudstvu odvzeta: državo in skupno lastnino so ljudstvu ugrabile politične elite. Z vrnitvijo države ljudstvu bomo ustvarili pogoje za najširšo državljansko demokracijo in blaginjo ljudi.      

1

VRNITEV LASTNINE IN ODSTRANITEV LEVIH TER DESNIH ELIT

Za vse politike, tajkune in bančne kriminalce, ki so pokradli Slovenijo, bomo izvedli njihovo odstranitev, kaznovanje in vrnitev pokradenega. Posebna finančna policija bo izpeljala revizijo prenosov lastništva – od postopkov lastninjenja družbenega premoženja do bančnih poslov in javnih naročil. Slovensko ustavo hočemo spremeniti tako, da ne bo omogočala zastaranja koruptivnih dejanj, povezanih z družbeno lastnino, od samega začetka lastninjenja. Vrnjena lastnina bo tako dobila svojo razvojno, socialno in ekološko funkcijo. Ob tem bomo še posebej vzpodbujali delavsko solastništvo in soupravljanje zaposlenih.  

Za uničenje »globoke države« bomo ustanovili hitra in učinkovita specializirana sodišča, namenjena politično-gospodarskemu kriminalu, korupciji, klientelizmu in nepotizmu. Vse nezakonito pridobljeno premoženje bo takoj odvzeto. Za kriminal »belih ovratnikov« bomo zaostrili kazensko zakonodajo in zagotovili enakost pred zakonom. Zamenjali bomo člane vseh nadzornih institucij, ki so odpovedale. Razvoj preglednosti in demokracija aktivnih državljanov bosta pri izničenju korupcijskih tveganj igrali ključno vlogo.

2

SMO STRANKA VSEH LJUDI, KI SO PROTI KORUMPIRANIM STRANKAM

Odločno se zavzemamo za to, da se z zakonom prepove delovanje vsem obstoječim strankam, ki so s svojo levo ali desno korumpirano vladavino elit uničevale prihodnost novih slovenskih generacij. Večina obstoječih parlamentarnih strank so na tak ali drugačen način povezane z nastopom tajkunskega kapitalizma, banksterjev in političnih nesposobnežev, ki so kradli ljudstvu in omogočali delovanje globoke države. Ko bodo obstoječe stranke razgrajene, naj državljani na referendumu odločijo, kakšno obliko političnega pluralizma želijo in kako hočejo uveljavljati svojo ustavno pravico do združevanja. Mi smo za odgovorno in čim bolj neposredno demokracijo vseh državljank in državljanov Slovenije.

V naši stranki, ki je stranka slovenskega ljudstva, še posebej nasprotujemo strankam izrojene tranzicijske levice, ki s svojimi tajkunskimi omrežji najbolj odgovorne za to, da je Slovenija v Evropi postala ena največjih tranzicijskih poraženk. Smo odgovorna in resna alternativa na levi sredini, ki namerava očistiti gnilo tranzicijsko močvirje levo od sredine. Raziskali bomo politično in kazensko odgovornost voditeljev etabliranih strank. Vsem, ki so povezani s kriminalnim prisvajanjem javnega dobra, bomo poleg kazenskih sankcij prepovedali politično delovanje. Lustrirali bomo tudi tiste preiskovalce, nadzornike in sodnike, ki zaradi svojih političnih povezav niso opravili svojega dela in so kršili človekove pravice.    

3

NIŽJI DAVKI IN NOVA DELOVNA MESTA

Za zagon slovenskega gospodarstva bomo uresničili program pridobivanja novih kvalitetnih delovnih mest. Za pridobitev čim več novih investicij bomo ustvarili prijazno poslovno okolje. Temeljna poteza novega poslovnega okolja bodo nižji davki. Ker bodo davki nižji, bodo posledično višje plače in na te vezani prihodki državljanov. Z upravljavskim in lastniškim umikom države iz gospodarstva v prid državljanov bomo izpeljali program pridobivanja odgovornih lastnikov. Strateška podjetja, infrastruktura bodo ostali v slovenski lasti. Ukinili bomo administrativne ovire za nastanek novih podjetij, kjer bodo z davčnimi počitnicami prednost imeli podjetniški začetniki. Za majhne podjetnike in društva bomo ukinili davčne blagajne.

Slovenija bo v polnosti izrabila svoj geo-ekonomski položaj in ponudila kvalitetne logistične storitve od slovenskih vstopnih točk – začenši z luko Koper in hitro izgradnjo drugega tira – do ciljnih destinacij. Slovensko gospodarstvo bomo krepili s servisom države, ki bo pospeševal konkurenčnost in usmerjenost na tuje trge. Vzpostavili bomo takšen tip lojalne konkurenčnosti, ki bo sankcioniral monopole in kartelna dogovarjanja. Omogočili bomo ugodno okolje za intenzivno rast tujih neposrednih investicij, hkrati pa državljane varovali pred podrejanjem tujemu kapitalu. Na novih temeljih bomo razvili pogoje za pošteno slovensko bančništvo, ki bo omogočalo visoko varnost prihrankov državljanov, razvojne pobude slovenskemu gospodarstvu in kmetijstvu ter odpiranje novih kvalitetnih delovnih mest. Znova bomo v še učinkovitejši obliki uvedli SDK.

4

SOCIALNA PRAVIČNOST IN SOLIDARNOST

Načela socialne pravičnosti in solidarnosti bomo najprej uporabili za izkoreninjenje revščine v Sloveniji. Podpiramo močno socialno državo in vključevalno socialno politiko.   Ta bolj kot  na dobrodelnosti sloni na vključevanju v delo in  življenje, namenjena posameznikom s posebnimi potrebami  in sploh osebam z zmanjšano delovno zmožnostjo. Zato dajemo velik pomen  aktivni politiki zaposlovanja, dodatnemu usposabljanju za vrnitev na trg, finančno pomoč pri prilagoditvah delovnega mesta in davčne olajšave pri vključevanju invalidov.  Okrepili bomo program socialnega podjetništva in različnih oblik kooperativ. Da bi preprečili beg mladih v tujino, bomo izvedli program novih delovnih mest za mlade, kjer bodo osrednje mesto imeli start-upi z ugodnimi posojili in davčnimi olajšavami. Zaradi preživetja slovenskega naroda bomo prednostno sprejeli natalitetni program, ki bo mlade (družine) vzpodbujal k odločitvi za otroke.

5

ZMANJŠANJE DRŽAVNE UPRAVE NA RAZUMNO MERO

S posebnim programom vitke uprave bomo v naslednjem štiriletnem obdobju resno zmanjšali državno upravo, ki bo postala učinkovit servis državljanov. Nova vlada bo varčna in cenejša, vendar hkrati močna, odločna in delovna – torej podjetniško operativna, socialno pravična in politično voditeljska. Njena prva naloga je v Sloveniji vzpostaviti vladavino zakona in reda. Temu takoj sledi modernizacija temeljnih sistemov: šolskega, zdravstvenega, pokojninskega itd.. Več bo naravoslovnega izobraževanja, manj družboslovnega, FDV pa bomo ukinili. Podpiramo razvoj zasebnega šolstva, vendar hkrati stojimo za širokim kvalitetnim programom brezplačnega šolstva. V zdravstvu bomo obstoječi sprevrženi sistem javno-zasebnega partnerstva zamenjali s preizkušenim skandinavskim modelom. Zvišali bomo pokojnine in še povečali dostopnost do javnih storitev.  

Povsem preoblikovali in okrepili bomo nacionalnovarnostni sistem Slovenije. Dosegli bomo pozitivno pripravljenost Slovenske vojske, ki se bo sposobna soočiti z varnostnimi izzivi sodobnega sveta. Slovenska vojska mora skupaj s tradicijo Teritorialne obrambe v javnosti dobiti ustrezno večjo vlogo in pomen. NATO naj služi slovenskim interesom in ne obratno. Zato bomo povečali svoj vpliv na odločitve zavezništva, da bodo te v korist slovenskih državljanov in njihove varnosti. V nasprotnem bomo razmislili o smiselnosti slovenskega članstva v NATO. Odločno podpiramo razvoj skupnih evropskih obrambnih sil.

6

ZA SLOVENSKE DRŽAVLJANE, PROTI MIGRANTSKIM KVOTAM

Smo proti migrantskim kvotam, ki nam jih vsiljuje EU. Glede na socialni položaj v Sloveniji z visoko stopnjo revščine in nezaposlenih Slovenija ni dolžna prevzemati novih bremen. Smo za Slovenijo brez nezakonitih migracij. Ne podpiramo multi-kulturalističnega koncepta slovenske družbe, ki ogroža kulturno identiteto Slovenije, tradicionalne vrednote slovenske družbe in način življenja. Vzpostavili bomo varne meje in zato tehnološko okrepili slovensko policijo, slovensko vojsko pa poleg tega tudi dogradili z učinkovitim sistemom prostovoljnega državljanskega naborništva kot dela državljanske vzgoje.

7

SAMOSTOJNA ZUNANJA POLITIKA

Vodili bomo samostojno slovensko zunanjo politiko, ki ne bo hlapec niti Washingtona niti Moskve niti Bruslja niti Zagreba, temveč bo sledila slovenskim interesom. Zavzemamo se za reformo EU, v kateri bodo imeli evropski državljani več vpliva na odločitve. Brez močnih držav-članic EU ni močne EU. Zavezujemo se, da bomo s pogajanji izboljšali položaj Slovenije v EU. Iz skupne evropske blagajne bomo pridobili več sredstev in povečali učinkovitost projektnega črpanja teh sredstev. V nasprotnem, če EU ostane domena drage in neučinkovite bruseljske birokracije, Slovenija pa ne bi mogla izboljšati svojega položaja, bomo predlagali razmislek o razpisu referenduma o nadaljnjem članstvu Slovenije v EU.

Slovenska diplomacija bo prednostno izpeljala nekaj nalog: prvič, povsem se bo prilagodila delovanju poenotenega sistema gospodarske diplomacije; drugič, skupaj z drugimi enako mislečimi državami bo ustrezno odgovorila na več kot četrt-stoletno zaupanja nevredno politiko hrvaških vlad do Slovenije (še posebej velja to za uveljavitev sodbe arbitražnega sodišča, ki mora biti popravljena v korist slovenskih državljanov ob meji); in tretjič, Slovenija bo kot ena izmed pravnih naslednic zmagovalke v drugi svetovni vojni notificirala nasledstvo avstrijske državne pogodbe.

8

OBLAST VRNITI LJUDSTVU

Ukradeno državo si bomo vzeli nazaj in oblikovali vse več načinov neposrednega odločanja državljanov. Oblast bomo približali ljudstvu z decentralizacijo na ravni regionalnih občin. Uvedli bomo referendumski dan in možnost afirmativnega referenduma. Nastopili bomo proti plačni diskriminaciji žensk, prav tako bomo izpolnili pogoje za to, da bodo lahko tudi ženske kandidirale za najodgovornejše položaje v državi.

V slovensko ustavo bomo zapisali pravico vsakega slovenskega državljana do brezplačnega interneta. Zavzeli se bomo krepitev trajnostnega sonaravnega razvoja in zdravo okolje. Posebno pozornosti in razvojih programov bo deležno podeželje, še zlasti zdrava kmetijska proizvodnja in mladi kmetje. Čim višja stopnja samooskrbe prebivalstva Slovenije je ključen dejavnik slovenske nacionalne in državne varnosti. Ob koncu življenjske dobe bomo podprli razgradnjo NE Krško in omogočili mehak prehod k obnovljivim virom energije (helij 3). Oblikovali bomo slovensko vesoljsko agencijo (v okviru ESA), ki bo povezala in združila najbolj tehnološko razvite dele slovenskega gospodarstva in inštitutov, da bodo s skupnim nastopom na hitro razvijajočem se trgu vesoljske tehnologije v Sloveniji ustvarjali najkvalitetnejša nova delovna mesta.

Programska deklaracija je naša odgovorna zaveza za ponosno, varno in bogato Slovenijo. Storili bomo še veliko več. Odločno, premišljeno in preudarno. NSD je neideološka ljudska politična stranka slovenskega naroda in vseh državljanov Slovenije, ki jo vodi ideja zadovoljevanja konkretnih življenjskih interesov slovenskih državljanov po blaginji, višji kvaliteti življenja in dolgoročni varnosti. VSE ZA SLOVENIJO – SLOVENIJA ZA VSE