Predstavitev

Stranka Novi socialdemokrati (NS) je nastala s preimenovanjem stranke Krščanski socialisti Slovenije – Krekovi socialisti pod vodstvom Andreja Magajne. Imenovani je bil tudi v ustanovni trojki  Socialdemokratke zveze Slovenije, (današnje SDS) skupaj z Gorazdom Drevenškom in glavnim iniciatorjem Francetom Tomšičem. Že v obdobju slovenske politične pomladi je zrasla ideja o nujnosti organiziranja moderne evropske socialne demokracije na slovenskih tleh. O politični organizaciji, ki ni vezana na partijske strukture prejšnjega režima.

Vendar ta projekt ni ohranil prvotno smer in socialdemokratsko ime so si neupravičeno prilastili tako imenovani prenovljeni komunisti, ki so v času enopartijskega sistema socialdemokrate označeval za revizioniste. V Sloveniji še danes nimamo razvite socialne demokracije evropskega karakterja, navkljub bogati predvojni tradiciji: od Prepeluhovih socialdemokratov in krščansko socialnega gibanja dr. Janeza Evangelista Kreka,  .. pa do teoretskega in praktičnega angažmaja Andreja Gosarja, Aleša Stanovnika, Franca Jeze  in mnogih drugih …

Zato ustanovitev stranke Novih socialdemokratov želimo obuditi,  re-afirmirati to izredno predvojno tradicijo in jo aktualizirati v današnjem času. To nakazujejo tudi ključni poudarki Programske deklaracije.