Forum za novo levico

Forum za novo levico je bil ustanovljen na okrogli mizi Ali potrebujemo novo levico, ki je potekala v Knjižnici Blaža Kumerdeja na Bledu dne 13. februarja 2012. Podano je bilo naslednje besedilo:

V današnjem času se vedno srečujemo z določenimi vzorci vedenja v javnem življenju, za katere menimo, da niso vir tega, kar bi morala per-se nositi s seboj demokratična skupnost. Vendar – kakšne so predpostavljene vrednote v slovenski demokratični družbi?

Stranka brez vsaj ene nasprotne je logični nesmisel. Vsaka resnična stranka mora razumeti svoj skupinski cilj kot cilj države, svoj program kot najpravilnejši in svoj interes za interes naroda in države. Ta definicija nam ponuja razmislek, kaj se dogaja v slovenski politiki: desna stran deluje kredibilno, medtem ko»leva« stran hira, to pa zato, ker ji je umanjkala etičnost, družbenost in vrednote politične kulture in sporazumevanja.

Spremenila se je v družbeni dvoslojni stratus: zgornji stratus deluje kot združenje intelektualcev za ohranjanje strukture slovenske družbe druge polovice 20. stoletja; spodnji stratus pa deluje v dveh smereh: politična stran deluje kot benigna okužba t.i. levih strank, ki se infiltrira v vodstvene organe teh strank, enako pa se, na drugi strani, dogaja v vodstvih gospodarskih družb, in natanko tako si želijo vladati državi.

Srčika demokracije je politični pluralizem. Slednji se dobro izkaže v reformi okostenelih enostrankarskih in avtoritarnih sistemih, pa tudi propadlih dvostrankarskih »demokratičnih« sistemih. V sestavo pluralne demokracije pa ne sodijo stranke-lovače. To so stranke, ki imajo za svoj cilj:

 • parlamentarno večino;
 • prilagajanje programa po potrebi (ad-hoc),  v bistvu program pri takih strankah sploh ni bistven;
 • smernica delovanja stranke je večinski vpliv na dogajanje v državi – in to na vseh ravneh!
 • stranka razmišlja zelo enosmerno: mora biti kontra prizadevanjem političnega nasprotnika;
 • poslanci te stranke so ideološki delavci,  ki se ne zavedajo, da v svojem demokratičnem delovanju v bistvu delujejo proti demokraciji,

V luči tega pridemo do spoznanja, da v slovenskem političnem prostoru manjka dobra socialna-levičarska stranka brez postkomunističnega ideološkega ozadja, ki bi delovala zgolj po svojem programu. Zato vas, spoštovani, spoštovane, zbrani v tej dvorani, vabim , da ustanovimo forum in gibanje za novo levico, ki bi branila temelje pravne in socialne države in imela ustrezna programska in etična izhodišča.

POSVETI IN OKROGLE MIZE:

1.: Ali potrebujemo novo levico? – Državni svet, 28. junija 2012

Povzetek:

FORUM ZA NOVO LEVICO je družbeni prostor za odpiranje vprašanj in iskanje odgovorov. Politična levica že daljše obdobje išče svojo identiteto. Stare leve doktrine so padle, novih ni.  Če lahko zapišemo, da je evropska in tudi svetovna levica v permanentni krizi, je za Slovensko značilna še obremenjenost s preteklostjo.

V obdobju družbenih sprememb, pred več kot 20 leti, se je tranzicijska levica bolj kot prenova ali tretja pot udejanjala kot interesno omrežje. Najnevarnejša je sistemska korupcija, zanjo pa imajo stranke tranzicijske levice največjo odgovornost, saj so nam vladale večino časa zadnjih dveh desetletij.

Referati:

 • Uvodni nagovor glavnega koordinatorja Foruma za novo levico, Žiga Šorlija
 • Referat Žiga Šorlija: Zgodovina političnih idej v Sloveniji do 1986.
 • Referat Andreja Magajne: Kaj se je dogajalo v slovenski politiki po letu 1986?
 • Referat Dr. Igorja Pribca: Vloga leve politike v nacionalni državi.

2.: Prispevek na okrogli mizi 10. decembra 2012:

3.: 70 let dolomitske izjave: Državni svet, 28. februar 2013:

Povzetek:
Obeležujemo 70 letnico dolomitske izjave (1943), ki je takrat preobrnila tokove znotraj Osvobodilne fronte in preobrnila tudi tokove znotraj zgodovine. Aktualizirali bi temo glede vprašanja ljudske, torej neposredne demokracije, možnosti islandskega scenarija v Sloveniji in navezati današnje dogajanje v Sloveniji z dogodki leta 1943. Opredelili bi vlogo krščansko socialne miselnosti in etike v modernem času ter možnosti za rešitev kriznih situacij v državi ob upoštevanju krščansko socialne etike in predstavnikov krščansko socialne miselnosti.

Program:

 1. Nagovor glavnega koordinatorja Foruma za novo levico, Žiga Šorlija;
 2. Referat – Dr. Božo Repe: Dolomitska Izjava: zgodovinska nuja ali zgodovinska
  zmota?
 3. Referat – Dr. Igor Pribac: Med preteklostjo in prihodnostjo;
 4. Referat – Andrej Magajna, predsednik KSS Krščanski socialisti Slovenije:
  Dolomitska Izjava včeraj in danes;
 5. Referat – Mag. Luka Đekić: Politična misel Edvarda Kocbeka v luči dolomitske
  Izjave;
 6. Referat – Janez Stanovnik, predsednik ZZB-NOB Slovenije: Dolomitska Izjava
  – žrtev za enotnost odpora;

4: Članek o medijskem lastništvu:

5: Alternative na levici:

Povzetek:

 • Vprašanje totalitarnih praks v demokraciji in demokratični ureditvi;
 • Pojasniti dobo tranzicije v Sloveniji in njene posledice za leve politike danes;
 • Predstavitev obstoječih in bodočih alternativ na levici;
 • Diskriminacija teh alternativ, tako medijska, kot tudi politična;
 • Predstavitev venezuelske izkušnje socializma 21. Stoletja;

Program:

 1. Nagovor glavnega koordinatorja Foruma za novo levico, Žiga Šorlija;
 2. Referat – Dr. Igor Pribac: Uvedba univerzalnega temeljnega dohodka v EU kot programski cilj levice;
 3. Referat – Dr. Dušan Plut (Društvo Gibanje in Stranka za trajnostni razvoj Slovenije – TRS): Demokratični ekološki socializem;
 4. Referat – Anej Korsika (Delavsko-punkerska univerza – DPU): Na poti k demokratičnemu socializmu;
 5. Referat – Andrej Magajna (KSS Krščanski socialisti Slovenije): Hegemonija na levici;
 6. Referat – Žiga Šorli (Predsednik MLADI KSS Krščanski socialisti Slovenije): Krščanski socializem nekoč in danes;
 7. Referat – Dr. Wilmer Armando Depablos (Odpravnik poslov na veleposlaništvu Bolivarske republike Venezuele): Venezuelska izkušnja socializma 21. stoletja;

6: Prispevek: 23. april 2014:

7: Okrogla miza Edvard Kocbek ob 110 letnici rojstva – Državni svet, 29. september 2014:

Povzetek:

Mineva 110 let od rojstva slovenskega književnika, politika in kritika dogajanja v našem prostoru med in po drugi svetovni vojni, Edvarda Kocbeka. Kakšen prispevek je on zapustil nam in kako so drugi takrat ravnali z njim, je vprašanje, na katerega bomo tudi poskušali odgovoriti. Je bilo njegovo delovanje opravičeno, ali pa je bil zgolj nadležna osebnost povojne oblasti v Sloveniji?

Program:

 1. Nagovor predsednika Foruma za novo levico, Žiga Šorlija;
 2. Referat – red.prof.dr. Dimitrij Rupel: Kocbekova pobuda za spremembo slovenskega narodnega značaja v okviru Osvobodilne fronte;
 3. Referat – red.prof.dr. Rudi Kocijančič: Edvard Kocbek in Dolomitska Izjava;
 4. Referat – Igor Omerza: Bohinjski – Udba o Edvardu Kocbeku;
 5. Referat – Žiga Šorli: Edvard Kocbek skozi dokumente in dnevniške zapise;
 6. Referat – Andrej Magajna: Izganjanje Kocbekovega duha;

8: Prispevek za razpravo o spremembah političnega sistema v Sloveniji:

9: Prispevek k razpravi TIGR, 11.5.2015:

10: Okrogla miza Religija, ideologija, nasilje – Državni svet, 12. junij 2014

Povzetek:

Evropa v 21. stoletju doživlja podobno družbeno krizo, kot jo je v razburkanih 30-ih 20. stoletja. Mednarodno gledano je situacija krizna zaradi religioznega in ideološkega nasilja, zaradi ekonomske neodvisnosti, nadzora nad naravnimi resursi in podobno. Vsako nasilje poraja novo nasilje, zato je cilj te okrogle mize prav utišanje vseh skrajnih pojavov, ki so prisotni tako v mednarodni kot tudi slovenski družbi. Analiza vseh vzvodov za te pojave pa je ključ do rešitve.

Program:

 1. Nagovor predsednika Foruma za novo levico, Žiga Šorlija;
 2. Referat – doc.dr. Mari Jože Osredkar: Monoteizem in nasilje;
 3. Referat – Geza Filó, škof Evangeličanske cerkve augsburške veroizpovedi v Republiki Sloveniji: Svoboda in pravice verujočega človeka v sodobni družbi;
 4. Referat – Nevzet Porić, generalni tajnik Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji: Nasilje in ideologija sta v nasprotju z religijo;
 5. Referat – zasl.prof.dr. Rudi Kocjančič: Ideologija in nasilje;
 6. Referat – Andrej Magajna, predsednik KSS Krščanskih socialistov Slovenije: Laž, sopotnica nasilja;

11: Prispevek ob referendumu o družinskem zakoniku:

12: Predavanje: Politična kultura in higiena – Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled – 22. marec 2018: