Pravosodni škandal – 2 leti od lokalnih volitev, a pritožbe še vedno niso rešene

mail dopis medijem  iz naslova neparlamentarci@gmail.com – z dne  18.11.2020

       Na današnji dan 18. novembra 2018 so potekale lokalne volitve za svetnike občinskih svetov in župane občin.  Ta dan je potekal prvi krog volitev, drugi krog pa je bil 2.12.2020

Takoj po volitvah so sledile tudi pritožbe.

V mestni občini Ljubljana (MOL)  in Mengšu so pritožbe iz prve instance, kjer so bile zavrnjene, romale na Upravno sodišče in kasneje prišle še na Ustavno sodišče.

Zaradi suma »uvoza volivcev«*  v MOL je bila podana tudi ovadba na policijo in tožilstvo.

*Sum se je nanašal na neregularno prijavljanje stalnega bivališča tik pred volitvami na naslove, kjer prijavitelji dejansko ne bi mogli bivati, s ciljem pridobiti volilno pravico v mestni občini.)

Tožilstvo je zadevo sprejelo in še vedno čaka na zaključek policijsko preiskave. O tem, dominantni mediji do sedaj niso poročali.

Policijska preiskava se odvija neverjetno dolgo, saj je od volitev minilo že dve leti . Pričakujemo, da se bodo preiskovalni novinarji tudi sami bolj angažirali pri osvetljevanju te zadeve – seveda, če jim bodo odgovorni uredniki to tudi dopustili.

Imenovani pooblaščeni prijavitelj se je obrnil pred nedavnim tudi na posamezne institucije sistema, ker se pritožbe na Upravno sodišče in Ustavno sodišče vsebinsko ne rešujejo, ampak se imenovani  instanci prerekata o medsebojnih pristojnosti.

       O zadevi sta so se pritožniki že pred letom obrnili tudi na nevladno Koordinacijo neparlamentarnih strank in list – KNSL.

 Imenovana koordinacija ima poleg  angažmaja pri uveljavitvi sprememb volilne zakonodaje tudi nalogo spremljala poteka volitev iz vidika pravne regularnosti in zagotavljanja enakosti pogojev volilni kampanji, ki je izhodišče in predpogoj demokratičnosti volitev kot takih.

Tako pri pritožbi obeh občin (MOL-a in Mengša) je bil podan sum, da so župani in njihove svetniške liste, občinska glasila uporabljali za lastno promocijo in ostale s tem postavili v diskriminatoren položaj.   V MOL pa naj bi poleg tega obstajal sum o tako imenovanem  »uvozu volivcev«

V KNSL smo pridobili pritožbena  gradiva Tomaža Štebeta iz občine Mengeš, (kontakt: tomaz.stebe@gmail.com)  Sicer pa se lahko obrnete tudi direktno nanj.

Pritožbena gradiva Vilija Kovačiča in mag. Tomaža Ogrina iz MOL pa so na razpolago pri prvo imenovanem g Kovačiču ( vili.kovacic@sio.net , 040 203 524)

Prva tiskovna konferenca na to temo je potekala 08.1.2020 na Cankarjevi v Ljubljani, kjer je bilo temeljito predstavljena vsebina pritožbe. Odziv novinarjev je bil relativno velik, a medijskih objav, razen v nekaterih alternativnih glasil, v dominantnih medijih izredno malo in še to okrnjeno in v manj gledanih oz. poslušanih terminih.

Druga novinarska konferenca, ki jo vodil predstavnik KNSL v sodelovanju z omenjenimi pritožniki in njunim pravnim svetovalcev, pa je bila 29.6.2020 (prav tako v prostorih na Cankarjevi ulici v Ljubljani). Udeležba novinarjev je bila pičla. Razen kratkega (nekaj deset sekundnega okrnjenega poročila) v prvem Dnevniku RTVSLO (iz katerega pravzaprav ni bi bilo razvidno kaj je bila vsebina pritožb in zoper koga) drugih objav ni bilo.  Zapis novinarke nacionalnega radia, ki je bila tudi prisotna na novinarski konferenci pa v »Dogodkih in odmevih« ni bil objavljen.

       V KNSL ugotavljamo, da je dve letno zavlačevanju pri reševanju pritožb na lokalne volitve svojevrsten pravosodni PRAVSODNI ŠKANDAL.

Pritožbe na volitve bi se morale reševati urgentno, torej hitro in prednostno. S tem odlašanjem pada sum o regularnosti volitev.

Kritiko in zahtevo po razrešitvi zadeve bomo poslali tudi na Pravosodno ministrstvo in Komisiji za peticije in človekove pravice, ter enakost možnosti DZ.

Od ministrstva ne pričakujemo, da bi se spuščalo v vsebino pritožb, želimo pa, da prouči zakaj je prišlo do blokad pri odločanju in nedopustnem zavlačevanju – zaradi katerega bi moral kdo tudi odgovarjati.

Od MNZ pa pričakujemo pojasnilo zakaj policija toliko časa proučuje zadevo okoli suma fiktivnih prijav na stalno prebivališče MOL in sprejem ukrepov, da se proučitev zadeve vendarle pospeši.

Zaskrbljeni smo tudi ob medijski blokadi.

In še to:

Že neka tednov preko medijev poslušamo kaj se dogaja  s predsedniškimi volitvami v ZDA. Tudi po večkrat na dan poslušamo komentarje in poročila o pritožbah.

O naši zadevi, pa ni nič pretirano, če rečemo, da smo deležni medijskega molka. Ali je  posredi nestrokovnost, ne-prepoznavanje družbeno relevantnih tem ali politični motivi, se ne bomo spuščali.

Kritika še posebej leti na javno RTV  saj je po 5. členu zakona o RTV dolžna obveščati javnost o relevantnih temah; a ne na ta način, da javnost tega sploh ne opazi.

Uredniški spodrsljaji bodo prisotni tudi v bodoče, tem se ne da izogniti, navkljub dobri volji.  V naši družbeni realnosti je problem nedelovanja nadzornih instanc. Mediji so ena od njih; naj bi bili »čuvarji demokracije« (?)

Kritika leti zato še posebej na inštitut Varuha gledalcev in poslušalcev RTVSLO, konkretno gospo Ilinko Todorovski, ki kljub obvestilu pritožnika o neustreznem poročanja iz  omenjene 2. tiskovne konference ni ustrezno odreagirala.( Torej že takrat). Lahko zopet govorimo opustitvi njenih dolžnih ravnanj.  Prav je, da se spoštuje uredniška in novinarska svoboda, a  javnemu mediju se naložene (omenjeni 5. člen zakona o RTV in interna Pravila) tudi druge naloge in izpostavlja vlogo, ki pa je le drugačna od zasebnih medijev.

                                                                                     Predsedujoči KNSL

                                                                                     Andrej MAGAJNA  – 041 691 619

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja